Hướng dẫn sử dụng rau xanh các loại

04 Tháng Bảy 2012

a. Hướng dẫn sử dụng:

        - Ngâm giống: Dùng 1 ml sản phẩm hòa với 15 lít nước sạch ngâm khoảng 30 phút vớt ra trồng.

        - Sau trồng 7- 10 ngày: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 40 lít nước sạch phun ướt đều gốc, thân và lá. Cách 10-15 ngày phun 1 lượt.

        - Đối với các loại cây rau lấy quả: Giai đoạn cây có nụ phun 1 lượt. Giai đoạn quả nhỏ phun 1 lượt, giai đoạn quả lớn phun 1 lượt và sau mỗi lần thu hái phun 1 lượt theo tỉ lệ 5ml sản phẩm hòa với 30 lít nước sạch phun ướt đều gốc, thân và lá.


b. Công dụng:

        Nâng cao khả năng quang hợp, kích thích bộ rễ phát triển, lá to và dầy, giảm được từ 30-50% lượng phân bón hóa học, tăng khả năng đề kháng đối với các loại sâu bệnh, giảm đáng kể lượng thuốc trừ sâu, tạo ra nguồn rau sạch không độc hại, cho thu hoạch sớm hơn đại trà 5-10 ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, tăng sản lượng từ 20-30%.