Cây ăn quả: Nhãn, Xoài, Sầu Riêng, Chôm Chôm, Cam, Bưởi, Vải,...

04 Tháng Bảy 2012
a. Hướng dẫn sử dụng:

        - Thời kỳ phân hóa mầm hoa và chuẩn bị trổ hoa: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun ướt đều toàn bộ tán lá.

        - Thời kỳ có quả nhỏ: Sau khi trổ hoa xong và đã có trái nhỏ. Dùng 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun đều 1 lượt.

        - Thời kỳ quả lớn: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun ướt đều mặt dưới của tán lá 2 lần cách nhau 20 ngày.  

        - Sau thời kỳ thu hái: Sau khi thu hoạch xong, dùng 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun đều 1 lượt.

b. Công dụng:

        Đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng, thụ phấn tốt, tăng tỉ lệ đậu quả, quả to, ngọt đậm, tựa dầy, màu sắc đẹp, chống rụng quả sinh lí, nâng cao khả năng phòng chống bệnh, giảm được lượng phân bón hóa học, thuốc BVTV. Sản phẩm sạch, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường.