Hướng dẫn sử dụng: Cây Lạc, Họ Đậu, Khoai Lang, Khoai Mì

04 Tháng Bảy 2012

a. Hướng dẫn sử dụng:

        - Ngâm giống: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 15 lít nước ngâm khoảng 30 phút vớt ra trồng.

        - Cây con: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 40 lít nước sạch phun ướt đều toàn bộ gốc, thân, lá cây. Cách 10-15 ngày phun 1 lượt.

        - Sau khi rụng hoa: Dùng 5ml sản phẩm hòa với 30 lít nước sạch phun đều 1 lượt.

        - Thời kỳ củ, quả lớn:  Dùng 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun đều 1 lượt.

        - Thời kỳ thu hái: Sau mỗi lần thu hái phun với tỉ lệ 5ml sản phẩm hòa với 20 lít nước sạch phun đều 1 lượt.


b. Công dụng:

        Kích thích các vi sinh vật có ích trong nốt sần phát triển, tăng khả năng quang hợp. Rễ phát triển mạnh. Nâng cao hiệu quả thụ phấn, đậu quả lớn, hạt mẩy, củ to đều, chất lượng cao, tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, chống sâu bệnh, giảm được lượng phân bón hóa học và thuốc BVTV, nâng cao chất lượng nông sản, tăng sản lượng từ 20-30%.