Hướng dẫn sử dụng: Cà Phê, Điều, Hồ Tiêu

04 Tháng Bảy 2012

a. Hướng dẫn sử dụng:

+ Sau khi thu hoạch và trước khi ra hoa:  dùng 1ml sản phẩm pha với 4 lít nước sạch phun đều toàn bộ tán lá.

+ Thời kỳ mùa khô: ngay sau tưới nước đợt 2 và đợt 3 phun với tỉ lệ như trên kết hợp với bón phân NPK mùa khô 20 – 5- 6.

+ Thời kỳ mùa mưa: phun 3 lần, trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 với tỉ lệ như trên kết hợp với bón phân NPK 18- 16- 18.

        * Nếu không thể phun được thì pha 100 ml sản phẩm với 200- 600 lít nước rồi tưới mỗi gốc 2- 6 lít thay cho phun.


b. Công dụng:

        Làm cho cây Cà phê, Hồ Tiêu, Điều, phát triển nhanh, đẩy nhanh quang hợp nâng cao sức đề kháng phòng ngừa sâu bệnh, chống rụng quả sinh lí, tăng sản lượng từ 15-30%, giảm được lượng phân bón hóa học và thuốc BVTV, làm tăng năng suất từ 15 – 30% , sản phẩm này sạch không ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng nông sản.