Picture of CÂN BẰNG ĐỘ PH

CÂN BẰNG ĐỘ PH


Cải tạo đất về trạng thái cân bằng sinh thái giúp đất tăng cường khoáng chất, tăng độ phì nhiêu.
Product image Product image
Dùng 0,5 Kg cho 1- 1,5 công