Picture of VUA RA RỂ- NHÁNH ĐẺ NHIỀU

VUA RA RỂ- NHÁNH ĐẺ NHIỀU


- Tốt cây xanh lá. - Chồi ra khỏe, nhánh đẻ nhiều. - Phát triển bộ rể cực nhanh. - Giải dộc phèn, giải độc hữu cơ, cải tạo đất.
Dùng 100ml cho 1 công.
Lưu ý:
có thể dùng 250ml pha với 200- 250 lít nước để ngâm giống.