Picture of VÔI KẼM SILIC

VÔI KẼM SILIC


Tăng sức đề kháng cho cây với các bệnh: - Vàng lá bạc lá vi khuẩn. - Cháy bìa lá vi khuẩn, thối nhũn rễ vi khuẩn. - Lem lép hạt vi khuẩn.
Dùng 100ml cho 1 công.