Picture of SIÊU DINH DƯỠNG

SIÊU DINH DƯỠNG


Tập trung dinh dưỡng nuôi hạt, vào gạo nhanh, hạt to hết cở.
Dùng 100ml cho 1 công.