Picture of KALI BIG

KALI BIG


- chín đồng loạt, chín chắc tới cậy. - Cho hạt lớn, vàng sáng. - Cho trái to, đẹp, bóng, thơm ngon.
Dùng 100g cho 1 công.